Thursday, May 28, 2015

ഭൗമനിരീക്ഷണത്തിന് പുതിയ ആകാശക്കണ്ണുകള്‍

ഭൗമനിരീക്ഷണത്തിന് പുതിയ ആകാശക്കണ്ണുകള്‍
------------------------------------------------------------
- സാബുജോസ് @ ദേശാഭിമാനി കിളിവാതില്‍ഭൂമിയെ മുകളില്‍നിന്നു നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഇതാ അഞ്ചു പുതിയ ആകാശക്കണ്ണുകള്‍. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയും ധാതുഘടനയും കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവും താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുമെല്ലാം സൂക്ഷമമായി നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ആകാശക്കണ്ണുകള്‍.

1. ഗ്ലോബല്‍ പ്രെസിപിറ്റേഷന്‍മിഷന്‍ (GPM) അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹിമപാളിയുടെ തോത് കണ്ടു പിടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം 2016 ഫെബ്രുവരി അവസാനം വിക്ഷേപിക്കും. ഭൂമിയില്‍ പതിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവും സ്വാധീനവും ഘടക ങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഈ ഉപ കരണം ഭഭൗമ ജീവന്റെ നില നില്‍പ്പിനു കാരണമായ ജല ചക്രത്തിന്റെ വിതരണക്രമം അടയാളപ്പെടുത്താനും ഭാവി നിര്‍ണയിക്കാനും പ്രയോജന പ്പെടുമെന്നാണ് നാസയുടെ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്.

2. ഓര്‍ബിറ്റിങ് കാര്‍ബണ്‍ ഒബ്സര്‍വേറ്ററി (OCO-2) ജിപിഎമ്മിനുശേഷം നാസ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണപേടകമാണ് ഓര്‍ ബിറ്റിങ് കാര്‍ബണ്‍ ഒബ്സര്‍ വേറ്ററി. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്‍ബണിന്റെ സഞ്ചാരപാത പഠിക്കുകയാണ് ഈ ഒബ്സര്‍ വേറ്ററിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഫോ സില്‍ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ജ്വലനം വഴിയും വൈദ്യുതനിലയ ങ്ങളില്‍നിന്നും വാഹനങ്ങളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തി ലേക്കു പുറന്തള്ളുന്ന കാര്‍ ബണ്‍ഡയോക്സൈഡ് വാതകംആഗോള താപവര്‍ധന വിന് മുഖ്യകാരണമായതുകൊണ്ടുതന്നെ കാര്‍ബണിന്റെ സഞ്ചാരപഥം പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്ങനെ യെല്ലാ മാണ് കാര്‍ബണ്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പി ക്കുന്നത്, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, സമുദ്രത്തില്‍ എത്ര ത്തോളം കാര്‍ബണ്‍ ലയിച്ചുചേരുന്നു എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരി ക്കേണ്ടത് അടുത്ത 50-100 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഭഭൂമി യുടെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായി പ്രവചനം നടത്തു ന്നതിനും കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്ര ജ്ഞരെ തുണയ്ക്കും. നാസ യാണ് ഈ ദൗത്യത്തിനു പിന്നില്‍.

3. റാപിഡ് സ്ക്വാറ്റ് (Rapid Squat))
അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണമാണ് റാപിഡ് സ്ക്വാറ്റ്. നാസയുടെ യുമിറ്റ് സാറ്റ് (EUMETSAT) ഉപഗ്രഹത്തിലുള്ള അസ്കാറ്റ് (ASCAT), ഐഎസ് ആര്‍ഒയുടെ ഓഷന്‍സാറ്റ്-2 പേടകത്തിലുള്ള ഓസ്കാറ്റ് (OSCAT), ക്വിക് സ്കാറ്റ് (QuikSCAT) ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃത മാതൃകയാണ് റാപിഡ് സ്ക്വാ റ്റില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ കാറ്റുകളെക്കുറിച്ചും കരപ്രദേശ ങ്ങളിലെ ബാഷ്പീകരണ തോതും കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന തിന് ഈ ഉപകരണത്തിനു കഴിയും. ഒമ്പതു മാസമാണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമ മായിരിക്കുക. സമുദ്രങ്ങളില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളെ മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടെത്താനും കാലാവസ്ഥാപ്രവചനം നടത്താനും ഈ ഉപകരണത്തിനു കഴിയും. പ്രധാനമായും ഭഭൂമധ്യേ രഖാപ്രദേശത്താണ് ഈ ഉപകരണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീ കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

4. ക്യാറ്റ്സ് (CATS))
2015 ജനുവരി 21ന് അന്താരാഷ്ട്രബഹിരാകാശ നിലയവുമായി ഘടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണമാണ് ക്യാറ്റ്സ് (Cloud-Aerosol TransportSystem-CATS). കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും ആഗോള താപവര്‍ധനവിനും കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസ ങ്ങളാണ് മേഘങ്ങളും എയ്റോ സോള്‍ ബാഷ്പവും. ഇവയുടെ സാന്ദ്രത കണ്ടെത്താനും അവ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെഎത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനും ഇതുവരെ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആ പരിമിതി യാണ് ഇപ്പോള്‍ മറികടക്കുന്നത്. നാസയാണ് ഈദൗത്യവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഉടന്‍ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയത്തില്‍ എത്തി ച്ചേരുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണമായ റാപിഡ് സ്ക്വാറ്റു മായി ചേര്‍ന്നുള്ള പരീക്ഷണ ങ്ങളായിരിക്കും ക്യാറ്റ്സ് നടത്തുന്നത്.

5. സ്മാപ്പ് (SMAP)
നാസയുടെ സോളാര്‍ മോയ്സ്ചര്‍ ആക്ടീവ് പാസീവ് മിഷന്‍ - SMAP) കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 31ന് വിക്ഷേപിച്ചു. ഭഭൂവല്‍ക്കത്തിന്റെധാതു ഘടനയും അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഹൈ-റെസുല്യൂഷന്‍ ചിത്ര ങ്ങളെടുക്കാന്‍ ഈ ഉപകണ ത്തിനു കഴിയും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരള്‍ച്ച, മഞ്ഞുരുക്കം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടെത്താന്‍ഈ പേടകത്തിനു കഴിയും. 2-3 ദിവസങ്ങള്‍ ക്കിടയില്‍ ഭൂമിയുടെ സമ്പൂര്‍ണ മാപ്പിങ് ആണ് പേടകം ലക്ഷ്യമിടു ന്നത്. ധ്രുവീയ ഭ്രമണപഥം സഞ്ചാരപാതയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പേടക ത്തിന്റെ ഭൗമ സമീപഅക്ഷം 685 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാണ്. 98.5 മിനിറ്റ്കൊണ്ട് പേടകം ഒരുതവണ ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും.

- See more at: http://www.deshabhimani.com/news-special-kilivathil-latest_news-469286.html#sthash.wqy3Yz8U.dpuf

Saturday, May 23, 2015

ഊര്‍ജനില: ലാര്‍ജ് ഹാഡ്രോണ്‍ കൊളൈഡര്‍ പുതിയ ഉയരങ്ങളില്‍


ഒരു കണികാത്വരകത്തിനും ഇതുവരെ സാധിക്കാത്തത്ര ഉയര്‍ന്ന ഊര്‍ജനില കൈവരിക്കുന്നതില്‍ ജനീവയിലെ ലാര്‍ജ് ഹാഡ്രോണ്‍ കൊളൈഡര്‍ (എല്‍.എച്ച്.സി) വിജയിച്ചു. 13 ട്രില്യണ്‍ ഇലക്ട്രോണ്‍വോള്‍ട്ട്‌സില്‍ കണികാകൂട്ടിയിടി നടത്തിയാണ് എല്‍.എച്ച്.സി. പുതിയ റിക്കോര്‍ഡിട്ടത്.

2013 ല്‍ പരിഷ്‌ക്കരണത്തിനായി അടച്ചിടുമ്പോള്‍ എല്‍.എച്ച്.സി.കൈവരിച്ചിരുന്ന ഊര്‍ജനില 8 ട്രില്യണ്‍ ആയിരുന്നു. അതിനെ ബഹുദൂരം പിന്തള്ളിയാണ്, ബുധനാഴ്ച രാത്രി എല്‍.എച്ച്.സി.പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയത്. 

'13 TeV ( teraelectronvolts ) ഊര്‍ജനിലയില്‍ കണികാധാരകളുടെ കൂട്ടിയിടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതിര്‍ദിശയിലെത്തി നേര്‍ക്കുനേര്‍ കൂട്ടിയിടി നടക്കത്തക്ക വിധം കണികാധാരകളുടെ ദിശ ഞങ്ങള്‍ ക്രമീകരിച്ച് വരികയാണ്' - 'സേണി'ലെ റോണാള്‍ഡസ് സ്യുക്കര്‍ബ്യൂക്ക് അറിയിച്ചു. യൂറോപ്യന്‍ കണികാപരീക്ഷണശാലയായ സേണ്‍ ആണ് എല്‍.എച്ച്.എസിക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

ഫ്രഞ്ച്-സ്വിസ്സ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഭൂമിക്കടയില്‍ 27 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്‍.എച്ച്.സി, മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യന്ത്രമാണ്. എതിര്‍ദിശയില്‍ പ്രകാശവേഗത്തിനടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണ്‍ ധാരകളെ ഉന്നതോര്‍ജനിലയില്‍ കൂട്ടിയിടിപ്പിച്ച്, പ്രപഞ്ചാരംഭത്തിലെ അവസ്ഥ പരീക്ഷണശാലയില്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

ലാര്‍ജ് ഹാഡ്രോണ്‍ കൊളൈഡര്‍ 13 TeV ഊര്‍ജനില കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു


ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന് ഇനിയും പിടികൊടുക്കാത്ത ശ്യാമദ്രവ്യം ( dark matter ), അധിക ഡൈമന്‍ഷനുകള്‍ എന്നിവ അടക്കമുള്ള പ്രഹേളികള്‍ക്ക് ഉത്തരം തേടുകയാണ് എല്‍.എച്ച്.സി. ചെയ്യുന്നത്. 

'ദൈവകണ'മെന്ന് അപരനാമമുള്ള ഹിഗ്ഗ്‌സ് ബോസോണുകളുടെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കുക വഴി വലിയ മുന്നേറ്റം ഇതിനകം എല്‍.എച്ച്.സി. നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അത്യപൂര്‍വമായ മറ്റൊരു ഉപആറ്റോമിക കണം എല്‍.എച്ച്.സി.യില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി വാര്‍ത്ത വന്നത് അടുത്തയിടെയാണ്.

രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന് ശേഷം കണികാപരീക്ഷണം പുനരാരംഭിച്ചിട്ട്
അധിക ദിവസമായിട്ടില്ല. ഊര്‍ജനില മാത്രമല്ല, എതിര്‍ദിശയില്‍ പായുന്ന ധാരകളിലെ കണികാക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വര്‍ധനയുണ്ടാകും. ഓരോ ധാരയിലും നിലവില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ കണികാക്കൂട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കില്‍, ഇനിയത് 2,800 കണികാക്കൂട്ടങ്ങളായി വര്‍ധിക്കും. 

കണികകള്‍ ഉന്നത ഊര്‍ജനിലയില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ചിതറുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് പുറത്തുവരികയെന്ന് എല്‍.എച്ച്.സി.യിലെ ഓരോ ഡിറ്റക്റ്ററും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കും


ഇതുവരെയില്ലാത്ത ഊര്‍ജനിലയില്‍ കൂടുതല്‍ കണികകള്‍ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോള്‍ ചിതറിത്തെറിച്ച് വരുന്നതെന്താണെന്ന്, എല്‍.എച്ച്.സിയിലെ ഓരോ ഡിറ്റക്ടറും സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിക്കും. ഭൗതികശാസ്ത്രം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ഭാവിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയെന്ന കാര്യം, എല്‍.എച്ച്.സി.യില്‍നിന്നുള്ള ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. 

രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് ആദ്യമായി എല്‍.എച്ച്.സി.യിലെ 27 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ടണലിലൂടെ പ്രോട്ടോണ്‍ ധാരകള്‍ സഞ്ചരിച്ചത്. മെയ് ആദ്യം ആദ്യ കണികാകൂട്ടിയിടികള്‍ നടന്നു. താഴ്ന്ന ഊര്‍ജനിലയാണ് അത് നടന്നത്. 

അത് ഘട്ടംഘട്ടമായി ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ 13 TeV ഊര്‍ജനിലയില്‍ കൂട്ടിയിടി എത്തിയത്. എതിര്‍ദിശയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോ കണികാധാരയ്ക്കും ഇപ്പോള്‍ 6.5 TeV വീതം ഊര്‍ജനിലയാണുള്ളത്. 

'ഇതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും ഉയര്‍ന്ന ഊര്‍ജനിലയില്‍ കണികകള്‍ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് ആരും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല' - എല്‍.എച്ച്.സിയില്‍ സി.എം.എസ്.പരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ബ്രിസ്‌റ്റോള്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫ.ഡേവില്‍ ന്യൂബോള്‍ഡ് പറഞ്ഞു. പുതിയ ഉയരങ്ങളെന്നാല്‍, പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതകളാണ് എല്‍.എച്ച്.സി.തുറന്നു തരുന്നത്.

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/lhc-large-hadron-collider-cern-particle-experiment-particle-physics-547330/

Sunday, May 17, 2015

MAARS General body & Astronomy Class | 2015.05.17 |

17 May 2015, Malappuram:-
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര വിഷയസമിതിയായ മലപ്പുറം അമച്വർ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ജില്ലാ ജനറൽബോഡിയും ജ്യോതിശാസ്ത്രക്ലാസ്സും മലപ്പുറം പരിഷത്ത് ഭവനിൽ വച്ച് രാവിലെ 10.00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 3.00 വരെ നടന്നു.

മാർസ് ജോയന്റ് കൺവീനർ സി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പരിഷത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി. ഇ വിലാസിനി അധ്യക്ഷത നിർവ്വഹിച്ചു. "പ്രപഞ്ചവും പ്രകാശവും" എന്ന വിഷയത്തിൽ എറണാകുളം ഗവണ്മെന്റ് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഊർജ്ജതന്ത്രവിഭാഗം പ്രൊഫസർ, ഡോ: എൻ. ഷാജി ക്ലാസ്സെടുത്തു. തുടർന്ന്, 2014-15 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്, കൺവീനർ പി. രമേഷ് കുമാർ അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ടിൻമേലുള്ള ചർച്ചയും പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു. പുതിയ കൺവീനർ പി. സുധീർ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തരൂപം നൽകി. യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും ബ്രിജേഷ് പൂക്കോട്ടൂർ നന്ദി പറഞ്ഞു.

Friday, May 15, 2015

മാര്‍സ് ജനറല്‍ബോഡി യോഗവും ജ്യോതിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സും | 17.05.2015 9.30 AM to 2.00 PM |


പ്രിയസുഹൃത്തേ,
ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലക്കകത്തും പുറത്തും കഴിഞ്ഞ 11 വര്‍ഷമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന മാര്‍സിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന നിരതമായ ഒരു വര്‍ഷം കൂടി പിന്നിടുകയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നാം നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിമര്‍ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുതിയ വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച നടപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നാം ഒത്തുകൂടുകയാണ്. മെയ് 17 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 2.00 മണി വരെ അന്യത്ര ചേര്‍ത്ത പരിപാടികളോടെ മലപ്പുറം പരിഷദ്ഭവനില്‍ നടക്കുന്ന മാര്‍സിന്റെ ജനറല്‍ബോഡി യോഗത്തിലേക്ക് ഏവരേയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കൃത്യസമയത്തെത്തുമല്ലോ.
സ്‌നേഹത്തോടെ,

കെ.വി.എം.അബ്ദുള്‍ഗഫൂര്‍ (ചെയര്‍മാന്‍)
പി.രമേഷ്‌കുമാര്‍ (കണ്‍വീനര്‍)
.
> 9.30 മണി : രജിസ്‌ട്രേഷന്‍
> 10.00 മണി : സ്വാഗതം (സി.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, ജോ.കണ്‍വീനര്‍)
> അധ്യക്ഷന്‍ : കെ.വി.എം. അബ്ദുള്‍ഗഫൂര്‍ (ചെയര്‍മാന്‍)
> ഉദ്ഘാടനം : ഡോ.എന്‍. ഷാജി (ഗവ.മഹാരാജാസ് കോളേജ് എറണാകുളം)
വിഷയം : പ്രപഞ്ചവും പ്രകാശവും
> ചര്‍ച്ച
> ആശംസ : ഇ.വിലാസിനി (പരിഷത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്)
> 11.30 : വാര്‍ഷിക പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട്, കണക്ക് അവതരണം: കണ്‍വീനര്‍, ചര്‍ച്ച
> 12.30 : പുതിയ വര്‍ഷത്തെ ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
> 1.00 മണി : ഭാവി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍-അവതരണം, ചര്‍ച്ച
> 2.00 മണി :  നന്ദി: സുധീര്‍.പി

Thursday, May 7, 2015

അറിയപ്പെടുന്നതില്‍ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗാലക്‌സി കണ്ടെത്തി

അറിയപ്പെടുന്നതില്‍ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗാലക്‌സി കണ്ടെത്തി


അറിയപ്പെടുന്നതില്‍ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗാലക്‌സിയെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷകസംഘം കണ്ടെത്തി. പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രായം വെറും 67 കോടി വര്‍ഷം മാത്രമുള്ളപ്പോള്‍ രൂപപ്പെട്ട ഗാലക്‌സിയാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. 

ഹാവായില്‍ കെക് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയില്‍ നടന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് EGS-zs8-1 എന്ന ഗാലക്‌സിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആദിമ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദ്രവ്യമാനവും തിളക്കമേറിയതുമായ ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഗാലക്‌സിയെന്ന് ഗവേഷര്‍ പറയുന്നു.

പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഗാലക്‌സിയില്‍നിന്ന് പ്രകാശത്തിന് ഇവിടെയെത്താന്‍ 1300 കോടി വര്‍ഷം സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നുവെച്ചാല്‍, ഗാലക്‌സിയുടെ 1300 കോടി വര്‍ഷംമുമ്പുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

നിലവില്‍ ആകാശഗംഗയില്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പിറക്കുന്നതിലും 80 മടങ്ങ് വേഗത്തില്‍ നക്ഷത്രജനനം നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഗാലക്‌സിയെന്ന്, 'അസ്‌ട്രോഫിസിക്കല്‍ ജേര്‍ണലി'ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. യേല്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ പാസ്‌കല്‍ ഓഷ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

വിദൂരഗാലക്‌സികളെ കണ്ടെത്താന്‍ ഹബ്ബിള്‍ സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പും സ്പിറ്റ്‌സര്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പും നടത്തിയ സര്‍വ്വേയുടെ അനന്തരഫലമായാണ്, ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിദൂരഗാലക്‌സിയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞത്. 

കെക് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയിലെ 10 മീറ്റര്‍ വ്യാസമുള്ള ടെലിസ്‌കോപ്പുകളിലൊന്നായ 'കെക് 1' ( Keck 1 ) ലെ 'മോസ്ഫയര്‍' ( MOSFIRE ) ഉപകരണംകൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വിദൂരഗാലക്‌സിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമായത് (ചിത്രം കടപ്പാട്: NASA, ESA).

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/most-distant-galaxy-astronomy-keck-observatory-universe-science-544046/

70 ദിവസംകൊണ്ട് ചൊവ്വയിലെത്താവുന്ന യന്ത്രം നാസ പരീക്ഷിച്ചു

70 ദിവസംകൊണ്ട് ചൊവ്വയിലെത്താവുന്ന യന്ത്രം നാസ പരീക്ഷിച്ചു


ഇ.എം.ഡ്രൈവ് സങ്കേതമുപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണം പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം വലിയ വിവാദവും ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ്

ശാസ്ത്രലോകം ഇനിയും പൂര്‍ണമായി അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വിവാദ സങ്കേതമുപയോഗിച്ച്, 70 ദിവസംകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ചൊവ്വയിലെത്തിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന എഞ്ചിന്‍ നാസ ഗവേഷകര്‍ പരീക്ഷിച്ചു. റോക്കറ്റ് ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആ എഞ്ചിന്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമായാല്‍ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് അത് വന്‍കുതിപ്പിന് വഴിതുറക്കും.

'ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ ഡ്രൈവ്' (ഇഎം ഡ്രൈവ്) എന്ന് പേരുള്ള എഞ്ചിന്റെ പരീക്ഷണമാണ്, സ്‌പേസിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ശൂന്യസ്ഥലത്ത് നാസ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിജയകരമായി നടത്തിയതെന്ന് 'നാസ സ്‌പേസ്ഫ് ളൈറ്റ്' (NASA Spaceflight) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ റോജര്‍ ഷായര്‍ ആണ് ഇഎം ഡ്രൈവ് ( EM Drive ) കണ്ടുപിടിച്ചത്. ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന നിയമത്തിന് ('law of conservation of momentum') വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നതിനാല്‍, കണ്ടെത്തിയ നാള്‍ മുതല്‍ ഇഎം ഡ്രൈവ് വിവാദവിഷയമാണ്.

ചലന നിയമം അനുസരിച്ച്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പല്ലന്റ് ( propellant ) ഉപയോഗിച്ച് ത്വരിപ്പിച്ചാലേ ഒരു വാഹനം എതിര്‍ദിശയില്‍ സഞ്ചരിക്കൂ. ഇഎം ഡ്രൈവിന് മുന്നോട്ട് ചലിക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രൊപ്പല്ലിന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് വിവാദത്തിന്റെ കാതല്‍. വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇഎം ഡ്രൈവ് ചലനനിമയത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന വാദം ഷായര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

നാസയുടെ 'ഈഗിള്‍വര്‍ക്ക് ലബോറട്ടറി'യിലെ എന്‍ജിനിയര്‍മാരാണ് മാസങ്ങളായി പുതിയ യന്ത്രം ശൂന്യതയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് അതിന്റെ കുഴപ്പം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, അടിസ്ഥാനപരമായി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് നാസ സ്‌പേസ് ഫ് ളൈറ്റിലെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യസ്ഥലത്ത് വരുംനാളുകളിലും അവര്‍ യന്ത്രം പരീക്ഷിച്ച്, അടിസ്ഥാനപരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും.

റോക്കറ്റ് ഇന്ധനം ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് പുതിയ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല, വലിയ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയും.

ഇഎം ഡ്രൈവ് കരുത്തുപകരുന്ന ഒരു 2 മെഗാവാട്ട് ന്യൂക്ലിയര്‍ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ വാഹനത്തിന് സഞ്ചാരികളെയും വഹിച്ച് 70 ദിവസംകൊണ്ട് ഭൂമിയില്‍നിന്ന് ചൊവ്വായിലെത്താന്‍ കഴിയും - ഈഗിള്‍വര്‍ക്കില്‍ റിസര്‍ച്ച് ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഹരോള്‍ഡ് വൈറ്റ് അറിയിച്ചു.

സൂര്യനില്‍നിന്ന് 4.37 പ്രകാശവര്‍ഷമകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആല്‍ഫ സെന്റുറിനക്ഷത്രത്തിലെത്താന്‍ ഈ വാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചാല്‍ 92 വര്‍ഷം മതിയെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു!

ശാസ്ത്രകല്‍പ്പിത കഥകള്‍ക്ക് തുല്യമാണ് നാസ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്ന സംഗതികളെന്ന് ചില പ്രമുഖ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. വിജയിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന യന്ത്രം പ്രയോഗതലത്തില്‍ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാറായിട്ടില്ലെന്ന് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/nasa-mars-em-drive-mars-journey-space-future-technology-543598/

പ്ലൂട്ടോയുടെ ധ്രുവങ്ങളില്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഉള്ളതായി സൂചന

പ്ലൂട്ടോയുടെ ധ്രുവങ്ങളില്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഉള്ളതായി സൂചനസൗരയൂഥത്തില്‍ കുള്ളന്‍ ഗ്രഹമായ പ്ലൂട്ടോയുടെ ധ്രുവങ്ങളില്‍ മഞ്ഞുപാളികളുള്ളതായി, പ്ലൂട്ടോയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂ ഹൊറെയ്‌സണ്‍സ് പേടകമയച്ച പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജൂലായ് 14 നാണ് പേടകം പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് സമീപമെത്തുക. 

ചിത്രങ്ങളില്‍, പ്ലൂട്ടോയുടെ മങ്ങിയതും പ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കുന്നതുമായ മേഖലകള്‍ കാണാം. അത്തരം മേഖലകള്‍ വിശകലനം ചെയ്താണ് പ്ലൂട്ടോയുടെ ധ്രുവങ്ങളില്‍ 'നൈട്രജന്‍ ഐസ്' പാളികളുള്ളതായ സൂചന കണ്ടെത്തിയത്.

ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന്റെ 32 മടങ്ങ് അകലെയാണ് പ്ലൂട്ടോയില്‍നിന്ന് ന്യൂ ഹൊറെയ്‌സണ്‍സ് പേടകം ഇപ്പോള്‍. അത്രയും അകലെനിന്ന് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് നാസ പുറത്തുവിട്ടത്. 

'ജിജ്ഞാസാജനകമായ ചില ഫീച്ചറുകള്‍ നമ്മളിപ്പോള്‍ കണാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; പ്ലൂട്ടോയുടെ ദൃശ്യമായ ധ്രുവഭാഗത്തെ തിളക്കമേറിയ മേഖല പോലെ' - നാസയിലെ ജോണ്‍ ഗ്രുന്‍സ്‌ഫെല്‍ഡ് വാത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു. പ്ലൂട്ടോയുടെ ദൃശ്യത്തില്‍ കണ്ട ആ തിളക്കമുള്ള മേഖല മഞ്ഞുപാളികളാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നു. 


2006 ലാണ് ന്യൂ ഹൊറെയ്‌സണ്‍സ് പേടകം ഭൂമിയില്‍നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. പേടകം പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പ്ലൂട്ടോയെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഒന്‍പതാം ഗ്രഹമെന്നാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അന്താരാഷ്ട്ര അസ്‌ട്രോണമിക്കല്‍ യൂണിയന്‍ പ്ലൂട്ടോയുടെ ഗ്രഹപദവി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതിനെ 'കുള്ളന്‍ ഗ്രഹം' ( dwarf planet ) എന്ന പദവിയിലാക്കി. 

ന്യൂഹൊറെയ്‌സണ്‍സ് പേടകം ഇതുവരെ 500 കോടി കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ചു. ജൂലായ് 14 ന് പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുകൂടി പേടകം കടന്നുപോകും.

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/pluto-new-horizons-dwarf-planet-solar-system-nasa-astronomy-542576/

54 പ്രകാശവര്‍ഷമകലെ മൂന്ന് 'സൂപ്പര്‍ഭൂമികള്‍'

54 പ്രകാശവര്‍ഷമകലെ മൂന്ന് 'സൂപ്പര്‍ഭൂമികള്‍'


വിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താനായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെലിസ്‌കോപ്പ് സംവിധാനമുപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ ഗ്രഹസംവിധാനത്തെ കണ്ടെത്തിയത്

54 പ്രകാശവര്‍ഷമകലെയുള്ള ഗ്രഹസംവിധാനം-ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയില്‍. ചിത്രീകരണം: Karen Teramura & BJ Fulton, UH IfA


ഭൂമിയില്‍നിന്ന് 54 പ്രകാശവര്‍ഷമകലെ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ മൂന്ന് 'സൂപ്പര്‍ ഭൂമികള്‍' ചുറ്റുന്നതായി കണ്ടെത്തല്‍. അതില്‍ ഒരെണ്ണത്തെ 2009 ല്‍ ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. രണ്ടെണ്ണത്തെയാണ് പുതിയതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ മൗണ്ട് ഹാമില്‍ട്ടണില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലിക്ക് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയിലെ റോബോട്ടിക് ടെലിസ്‌കോപ്പ് സംവിധാനമായ 'ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്ലാനെറ്റ് ഫൈന്‍ഡര്‍' (എപിഎഫ്) ആണ് പുതിയഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഹാവായ്, അരിസോണ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടെലിസ്‌കോപ്പുകളുടെ നിരീക്ഷണഫലവും അത് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ സഹായിച്ചു.

ഭൂമിയെക്കാള്‍ പലമടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള അന്യഗ്രഹങ്ങളെയാണ് 'സൂപ്പര്‍ഭൂമികള്‍' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 'എച്ച്ഡി 7924' ( HD 7924 ) എന്ന നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന ആദ്യ സൂപ്പര്‍ഭൂമിയെ 2009 ല്‍ കെക്ക് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവിടെ രണ്ട് സൂപ്പര്‍ഭൂമികള്‍ക്കൂടി കണ്ടെത്തിയ കാര്യം, പുതിയ ലക്കം 'അസ്‌ട്രോഫിസിക്കല്‍ ജേര്‍ണലാ'ണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

'മാതൃനക്ഷത്രത്തോട് വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് 7-8 മടങ്ങ് വീതം വലിപ്പമുള്ളവയാണ്' - പഠനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വകലാശാല ബര്‍ക്ക്‌ലിയിലെ ലോറന്‍ വീസ് പറഞ്ഞു.

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോര്‍ണിയ ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററീസ് ടീം, എപിഎഫിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒന്നര വര്‍ഷം നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനഫലമായാണ് പുതിയ സൂപ്പര്‍ഭൂമികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

മാതൃനക്ഷത്രത്തിന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗുരുത്വാകര്‍ണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉലച്ചില്‍ നിരീക്ഷിച്ചാണ് പുതിയ ഗ്രഹസംവിധാനത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന്, ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററീസ് ടീമിന്റെ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് പറയുന്നു.

മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളും മാതൃനക്ഷത്രത്തോട് വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. സൗരയൂഥത്തില്‍ സൂര്യനും ബുധനും തമ്മിലുള്ള അകലത്തെക്കാള്‍ കുറവാണ്, ആ വിദൂര ഗ്രഹസംവിധാനത്തില്‍ മാതൃനക്ഷത്രവും ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം. അവയില്‍ ഒരു ഗ്രഹം വെറും അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് മാതൃനക്ഷത്രെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു. 15, 24 ദിവസങ്ങള്‍ വീതം മതി മറ്റ് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും പരിക്രമണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍.

വിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താനായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെലിസ്‌കോപ്പ് സംവിധാനമാണ് എപിഎഫ്. അന്തരീക്ഷം വ്യക്തമാണെങ്കില്‍ ഏത് രാത്രിയിലും അതിന് ഗ്രഹവേട്ട സാധ്യമാകും.

തുടക്കത്തില്‍ ഒരു സാധാരണ ടെലിസ്‌കോപ്പ് പോലെയാണ് എപിഎഫ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന്, പഠനത്തിലുള്‍പ്പെട്ട ഹാവായ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ബി.ജെ.ഫുള്‍ട്ടണ്‍ പറഞ്ഞു. 'പിന്നീടാണ്, ആ സംവിധാനത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്'.

നൂറ് പ്രകാശവര്‍ഷം പരിധിയിലുള്ള സമീപ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ചെറുഗ്രഹങ്ങളെ എപിഎഫ് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഫുള്‍ട്ടണ്‍.

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/super-earths-astronomy-automated-planet-finder-apf-lick-observatory-robotic-telescope-science-exoplanet-542538/

ചെറിയ നക്ഷത്രവും വലിയ ഗ്രഹവും; ആകാംക്ഷയുണര്‍ത്തി പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍

ചെറിയ നക്ഷത്രവും വലിയ ഗ്രഹവും; ആകാംക്ഷയുണര്‍ത്തി പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍


ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ പെര്‍ത്തിലുള്ള അമേച്വര്‍ വാനനിരീക്ഷകന്‍ ടി ജി ടാന്‍ പുതിയ ഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതില്‍ സഹായിച്ചു

പുതിയതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഭീമന്‍ഗ്രഹം - ചിത്രകാരന്റെ ഭാവന. ചിത്രം കടപ്പാട്: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

ഭൂമിയില്‍നിന്ന് 500 പ്രകാശവര്‍ഷമകലെ ഒരു ചെറുനക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന ഭീമന്‍ഗ്രഹത്തെ ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സൗരയൂഥത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റത്ര വലിപ്പമുള്ള ഗ്രഹത്തെയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ വാനനിരീക്ഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

'എം കുള്ളന്‍' ( M dwarf ) വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന ഇത്ര വലിയൊരു ഗ്രഹം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരെ കുഴക്കുകയാണ്. മാതൃനക്ഷത്രത്തോട് വളരെ അടുത്താണ് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥം.

'ഗ്രഹം ദൂരെയെവിടെയെങ്കിലും രൂപപ്പെട്ടിട്ട് നക്ഷത്രത്തിനടുത്തേക്ക് കുടിയേറിയതാകാം. പക്ഷേ, അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് നിലവിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരിക്കാനാവുന്നില്ല' -ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകന്‍ ജോര്‍ജ് ഷോവു വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

HATS-6 എന്ന് പേരുള്ള എം കുള്ളന്‍ നക്ഷത്രത്തിനടുത്താണ് പുതിയ ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. സൂര്യനെക്കാള്‍ വലിപ്പവും തിളക്കവും കുറഞ്ഞ 'ചുവപ്പ് കുള്ളന്‍' നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് എം കുള്ളന്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.

ആകാശഗംഗയില്‍ ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങള്‍ സുലഭമാണെങ്കിലും, അവയെ വേണ്ട രീതിയില്‍ മനസിലാക്കാന്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തിനായിട്ടില്ല. തിളക്കം കുറവായതിനാല്‍ അവയെ നിരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഭീമന്‍ഗ്രഹം ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രത്തിന് സൂര്യന്റെ ഇരുപതിലൊന്ന് തിളക്കമേയുള്ളൂ. ഗ്രഹം ആ നക്ഷത്രത്തിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍, നക്ഷത്രവെളിച്ചത്തിലുണ്ടാകുന്ന മങ്ങല്‍ നിരീക്ഷിച്ചാണ് (സംതരണ മാര്‍ഗം വഴിയാണ്) ഗ്രഹസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ബുധന്റെ ഭ്രമണപഥത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പത്തിലൊന്ന് ദൈര്‍ഘ്യമേ, ആ വിദൂര ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിനുള്ളൂ എന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. 3.3 ദിവസംകൊണ്ട് അത് മാതൃനക്ഷത്രത്തെ ഒരു തവണ ചുറ്റുന്നു.

ചെറിയ റോബോട്ടിക് ടെലിസ്‌കോപ്പുകള്‍ വഴിയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. കണ്ടെത്തല്‍ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലിസ്‌കോപ്പുകളിലൊന്നായ ചിലിയിലെ മാഗല്ലന്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പിന്റെ സഹായവും തേടി.

ഗ്രഹം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ അമേച്വര്‍ വാനനിരീക്ഷകന്‍ ടി ജി ടാന്‍ സഹായിച്ചു. പെര്‍ത്തിലെ തന്റെ പറമ്പില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെറുടെലിസ്‌കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ടാന്‍ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ വാനനിരീക്ഷണ പദ്ധതികളില്‍ ടാന്‍ സഹായിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഷോവു പറയുന്നു.

ആദ്യമായല്ല ടാന്‍ ഒരു അന്യഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഗവേഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. ഇതുവരെ 11 അന്യഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ടാനിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ്ബ്‌സൈറ്റ് പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയില്‍ ഏതാണ്ട് 1800 അന്യഗ്രഹങ്ങള്‍ ( exoplanets ) തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/exoplanet-astronomy-planet-m-dwarf-science-542859/

Saturday, April 25, 2015

ഹബ്ബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പിന് 25

ഹബ്ബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പിന് 25


കാല്‍നൂറ്റാണ്ടിനിടെ വെറും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ നടത്തുകയല്ല ഹബ്ബിള്‍ സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പ് ചെയ്തത്, ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാവി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ആ ടെലിസ്‌കോപ്പ്

മനുഷ്യന്റെ പ്രപഞ്ചസങ്കല്‍പ്പങ്ങളെയാകെ നവീകരിക്കാന്‍ ഹബ്ബിള്‍ സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പിനോളം സഹായിച്ച ഉപകരണങ്ങള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ വിരളമാണ്. പഴയ നിഗമനങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, പുതിയ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ക്ക് വിത്തുപാകുകയും ചെയ്തു ആ ടെലിസ്‌കോപ്പ്. ഹബ്ബിള്‍ പകര്‍ത്തിയ നൂറുകണക്കിന് പ്രപഞ്ചദൃശ്യങ്ങള്‍, പുതിയ തലമുറകളുടെ ദൃശ്യബോധത്തെ പോലും മാറ്റിമറിച്ചു. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് ആധുനിക കാലത്ത് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ ആ ഉപകരണത്തിന് ഇപ്പോള്‍ 25 വയസ്സ് തികയുന്നു.

1990 ഏപ്രില്‍ 24 ന് ഡിസ്‌കവറി പേടകം ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച ഹബ്ബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കാല്‍നൂറ്റാണ്ടായി കണ്ടെത്തലുകളുടെ പ്രളയം തന്നെയുണ്ടായി. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായവും, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പിറവിയും, അന്ത്യവും, തമോഗര്‍ത്തങ്ങളുടെ കാണാസാന്നിധ്യവുമൊക്കെ ഹബ്ബളിന്റെ അത്ഭുതനേത്രങ്ങള്‍ തേടിപ്പിടിച്ചു. പ്രപഞ്ചവികാസത്തിന്റെ തോത് മനസിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ വികാസതോത് വര്‍ധിക്കുകയാണെന്നും ഹബ്ബിളിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു. പ്രപഞ്ചവികാസത്തിന്റെ തോത് വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമായ ശ്യാമോര്‍ജം (dark energy) എന്താണെന്ന ആകാംക്ഷയിലേക്ക് ശാസ്ത്രലോകത്തെ നയിച്ചത് ഒരര്‍ഥത്തില്‍ ഹബ്ബിളാണ്!
ലിമാന്‍ സ്പിറ്റ്‌സര്‍

പൊടിയും വായുവും നിറഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സമാണെന്നും, അത് മറികടക്കാന്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പുകളെ ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നുമുള്ള ആശയം ആദ്യമവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലിമാന്‍ സ്പിറ്റ്‌സര്‍ (1914-1997) ആണ്. ബഹിരാകാശത്തുനിന്നുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് 1946 ല്‍ സ്പിറ്റ്‌സര്‍ തന്റെ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യന്‍ റോക്കറ്റുകള്‍ പോലും വിക്ഷേപിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല.

സ്പ്റ്റ്‌സറുടെ ആശയത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ്, അമേരിക്കന്‍ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയായ നാസ അതിന്റെ 'ഗ്രേറ്റ് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി' പരമ്പര 1970 കളില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ആ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ അംഗമാണ് ഹബ്ബില്‍ സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പ്. എന്നുവെച്ചാല്‍ 1970 കളില്‍ ആരംഭിച്ച ആലോചനകളാണ് 1990 ല്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമായതെന്നര്‍ഥം.

പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് 1930 ല്‍ കണ്ടെത്തിയ പ്രശസ്ത ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ എഡ്വിന്‍ ഹബ്ബിളിന്റെ പേര് ആ സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പിന് നല്‍കി. 15.9 മീറ്റര്‍ നീളവും 4.2 മീറ്റര്‍ വ്യാസവും 11,110 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള ഹബ്ബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പ്, ഭൂമിയില്‍നിന്ന് 575 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചാണ് പ്രപഞ്ച നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. ഹബ്ബിളിന് ഒരു തവണ ഭൂമിയെ ചുറ്റാന്‍ 96 മിനിറ്റ് മതി. സെക്കന്‍ഡില്‍ ഏഴര കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ടെലിസ്‌കോപ്പ് ദിവസം 17 തവണ അത് ഭൂമിയെ വലംവെയ്ക്കുന്നു.

നക്ഷത്രക്കൂട്ടമായ വെസ്റ്റര്‍ലുന്‍ഡ് 2 (Westerlund 2 ), വാതകമേഘ മേഖലയായ ഗം 29 ( Gum 29 ) എന്നിവയുടെ ഹബ്ബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പ് പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യം. ഹബ്ബിള്‍ സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പിന്റെ 25 ാം പിറന്നാള്‍ പ്രമാണിച്ച് നാസ പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യമാണിത്. കടപ്പാട്: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team


ഹബ്ബിള്‍ ഇതിനകം ഭൂമിയെ ചുറ്റി 480 കോടി കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ചു. 12 ലക്ഷം നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തി. 2.4 മീറ്റര്‍ വ്യസമുള്ള ദര്‍പ്പണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വ്യത്യസ്ത തരംഗദൈര്‍ഘ്യങ്ങളില്‍ (അള്‍ട്രാവയലറ്റ്, ദൃശ്യപ്രകാശം, ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് എന്നിങ്ങനെ) പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഹബ്ബിളിന് സാധിക്കും.

ഇന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്‍, ശാസ്ത്രചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹബ്ബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പ്. പക്ഷേ, 1990 ല്‍ വിക്ഷേപിച്ചപ്പോള്‍ കഥ മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഹബ്ബിളിനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച ശേഷമാണ് അതിന്റെ മുഖ്യദര്‍പ്പണത്തിന് തകരാറുള്ള കാര്യം മനസിലായത്. ഹബ്ബിള്‍ പകര്‍ത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തതയുള്ളതല്ല! ആ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ അന്നുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നാസ തയ്യാറായി. 1993 ല്‍ എന്‍ഡവര്‍ പേടകത്തില്‍ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ ഹബ്ബില്‍ സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പിലയച്ച് അതിന്റെ തകരാര്‍ പരിഹരിച്ചു!

ഭൂമിയില്‍നിന്ന് 575 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ സെക്കന്‍ഡില്‍ ഏഴര കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പായുന്ന ഹബ്ബിളിനൊപ്പം അതേ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ച് തകരാര്‍ പരിഹരിച്ചുവെന്നത് അസാധാരണം എന്നല്ലാതെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാകുമോ!

ഹബ്ബിളിന്റെ 25 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തിനിടെ നടന്ന ആദ്യ സര്‍വീസ് ദൗത്യമായിരുന്നു 1993 ലേത്. അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. ഹബ്ബിളില്‍ അറ്റകുറ്റപണി നടത്താനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം 1997 ഫിബ്രവരിയില്‍ നടന്നു; ഡിസ്‌കവറി പേടകമാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചത്. സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പ് ഇമേജിങ് സ്‌പെക്ട്രോഗ്രാഫ് പോലുള്ള ചില നിര്‍ണായക ഉപകരണങ്ങള്‍ അന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. 1999 ഡിസംബറിലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സര്‍വീസ് ദൗത്യം. ഹബ്ബിളിന്റെ ബലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തുന്ന ഗൈറോസ്‌കോപ്പുകളില്‍ മൂന്നെണ്ണം തകരാറിലായത് മാറ്റി. 2002 മാര്‍ച്ചില്‍ നാലാമത്തെ ദൗത്യം -സോളാര്‍ പാനലുകളും ക്യാമറയും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു; കൊളംബിയ പേടകത്തില്‍ പോയവര്‍ 'അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ക്യാമറ ഫോര്‍ സര്‍വേയ്‌സ്' ഹബ്ബളില്‍ സ്ഥാപിച്ചു.
എഡ്വിന്‍ ഹബ്ബിള്‍ 

2003 ഫിബ്രവരി ഒന്നിന് നടന്ന കൊളംബിയ ദുരന്തം (ഇന്ത്യന്‍ വംശജയായ കല്‍പ്പന ചൗള അടക്കം ഏഴ് ബഹിരാകാശയാത്രികര്‍ മരിച്ച ദുരന്തം) ഹബ്ബിളിന്റെ തുടര്‍ന്നുള്ള നവീകരണം അവതാളത്തിലാക്കി. പുതിയ സര്‍വീസ് ദൗത്യങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി. ഹബ്ബിളിനെ വേണമെങ്കില്‍ ഇനി കൈവിടാം എന്ന തോന്നലും നാസയില്‍ ശക്തമായി. പക്ഷേ, നാസക്ക് അതിന് മനസ് വന്നില്ല. ശാസ്ത്രലോകം അപ്പോഴേക്കും ഹബ്ബിളുമായി അത്രമേല്‍ പ്രണയത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു!

അതുകൊണ്ടാണ്, ഹബ്ബിളിനെ നവീകരിക്കാനും അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനുമുള്ള അഞ്ചാമത്ത ദൗത്യം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പ്ലാന്‍ചെയ്തത്. 2009 മെയ് മാസത്തില്‍ അറ്റ്‌ലാന്റിസ് ബഹിരാകാശ പേടകത്തില്‍ പോയ സഞ്ചാരികളാണ് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. വെറും കേടുതീര്‍ക്കല്‍ ആയിരുന്നില്ല അഞ്ചാംദൗത്യം. ഹബ്ബിളിലെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി പുതുക്കി. പഴയ ക്യാമറയ്ക്ക് പകരം പുതിയ 'വൈഡ് ഫീല്‍ഡ് ക്യാമറ' സ്ഥാപിച്ചു. സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പിന്റെ ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തുന്ന ആറ് ഗൈറോസ്‌കോപ്പുകളും മാറ്റി. വിദൂരലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ ഹബ്ബിളിനെ സഹായിക്കുന്ന 'ഫൈന്‍ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍സറും' പുതുക്കി. അങ്ങനെ ഹബ്ബിളിനെ അടിമുടി നവീകരിച്ചു.

അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി ഹബ്ബിളിന്റെ ആയുസ്സ് നീട്ടുന്ന സുപ്രധാന ദൗത്യമായിരുന്നു 2009 ലേത്. പക്ഷേ, ആ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹബ്ബിളിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്ന്, ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ (2015 ല്‍) പുറത്തുവന്ന കണ്ടെത്തല്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ ഗാനിമീഡില്‍ പ്രതലത്തിന് കീഴെ സമുദ്രമുണ്ടെന്നതാണ് ആ കണ്ടെത്തല്‍. ഹബ്ബിള്‍ നടത്തിയ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടെത്തലുകളില്‍ ഒന്ന് മാത്രമാണിത്. ലോകത്തെ എത്രയോ ഗവേഷണഗ്രൂപ്പുകള്‍ വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഹബ്ബിളിന്റെ നിരീക്ഷണം വഴി നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

ബാള്‍ട്ടിമോറിലെ 'സ്‌പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പ് സയന്‍സ് ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ടി'നാണ് ഹബ്ബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പിന്റെ ചുമതല എങ്കിലും, ആര്‍ക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹബ്ബിളിന്റെ സേവനം തേടാം. ഹബ്ബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ഒരുലക്ഷത്തോളം ആപേക്ഷകള്‍ നാസയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. അതില്‍നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 200 അപേക്ഷകള്‍ അനുവദിക്കപ്പെടും. 

ഈഗിള്‍ നെബുല (M16) യിലെ 'സൃഷ്ടിയുടെ ഗോപുരങ്ങള്‍' എന്നറിയപ്പെടുന്ന, നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പിറവിയെടുക്കുന്ന മേഖലയുടെ ഹബ്ബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പ് പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യം. 1995 ലും 2014 ലും ഹബ്ബിള്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചിത്രത്തില്‍. കടപ്പാട്: NASA/ESA/Hubble Heritage Team

ഒരു വര്‍ഷം 20,000 നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ഹബ്ബിളിനാകും; ദിവസം ശരാശരി 54 നിരീക്ഷണങ്ങള്‍. അതുവഴി ഓരോ ആഴ്ചയിലും 18 ഡി.വി.ഡി.നിറയുന്നത്ര ഡേറ്റ ഹബ്ബിള്‍ ഭൂമിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. ഗവേഷകര്‍ക്ക് ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും ഈ ഡേറ്റ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്യാം. പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി ആദ്യ രണ്ടുപതിറ്റാണ്ടിനുള്ളില്‍ ഹബ്ബിളില്‍നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണഫലങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ 6000 ലേറെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു.

ഹബ്ബിളില്‍ നിന്നുണ്ടായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി പരിശോധിച്ചാല്‍, ആധുനിക ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപകരണം അതാണെന്ന് വ്യക്തമാകും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം 1300 കോടിക്കും 1400 കോടി വര്‍ഷത്തിനും മധ്യേയാണെന്ന കണ്ടെത്തലാകും അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം.

1993 ല്‍ തകരാര്‍ പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഹബ്ബിള്‍ ആദ്യത്തെ പ്രധാന നിരീക്ഷണം നടത്തി. ഷൂമാക്കര്‍-ലെവി 9 എ വാല്‍നക്ഷത്രം വ്യാഴഗ്രഹത്തില്‍ ഇടിച്ചുതകരുന്നതിന്റെ സ്‌തോഭജനകമായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഹബ്ബിള്‍ പകര്‍ത്തി. ഒരു വാല്‍നക്ഷത്രം ഗ്രഹത്തില്‍ പതിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതാഘാതങ്ങള്‍ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ആദ്യമായി അവസരം ലഭിച്ചു.

അതായിരുന്നു ഹബ്ബിളിന്റെ യഥാര്‍ഥ തുടക്കം. പിന്നീട് ഹബ്ബിളിന് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

1996 ലാണ്, ആകാശഗംഗയിലെ ഒരു 'സുക്ഷിര'ത്തിലൂടെ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഹബ്ബിള്‍ വിസ്തരിച്ചൊന്ന് 'നോക്കി'. ഗ്രേറ്റ് ബിയര്‍ നക്ഷത്രഗണത്തിന്റെ ദിശയിലായിരുന്നു ആ നിരീക്ഷണം. 10 ദിവസം തുടര്‍ച്ചയായി നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചദൃശ്യങ്ങളായി പുറത്തുവന്നു. നൂറുകണക്കിന് വിദൂര ഗാലക്‌സികളായിരുന്നു ആ ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. അതില്‍ ചിലത് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി ഏതാണ്ട് നൂറുകോടി വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. ഗാലക്‌സികളില്‍ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പിറവി ആദ്യം എത്ര ഊര്‍ജിതമായിരുന്നുവെന്നും, പിന്നീട് നക്ഷത്രപിറവിയുടെ ആവേഗം കുറഞ്ഞെന്നും ആ നിരീക്ഷണഫലം വ്യക്തമാക്കി.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പിറവി എങ്ങനെയാണെന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരെ എക്കാലവും ആകാംക്ഷയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗാലക്‌സികളില്‍ ധൂളിപടലങ്ങളുടെ മറയത്ത് നടക്കുന്ന നക്ഷത്രജനനങ്ങള്‍ ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് തരംഗദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഹബ്ബിളിന് കഴിഞ്ഞു. എത്ര നാടകീയമായ സംഭവങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പിറക്കുന്നതെന്ന് ആ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു. ഹബ്ബിളില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ചിലത് 'സൃഷ്ടിയുടെ ഗോപുരങ്ങള്‍' (Pillars of Creation)എന്നറിയപ്പെടുന്ന, നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പിറവിയെടുക്കുന്ന മേഖലകളുടേതാണ്.

ഹബ്ബിള്‍ ടെലസ്‌കോപ്പിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നതിന്റെ തോത് ശരിയായി നിര്‍ണയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ആ തോത് നിര്‍ണയിക്കുക വഴി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായമെത്രയാണെന്ന് കണക്കാന്‍ ഹബ്ബിളില്‍നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തെ സഹായിച്ചു.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിദൂര ഗാലക്‌സികളിലേക്കുള്ള അകലം നിശ്ചയിക്കാന്‍ പ്രമാണദീപ്തികളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദൂര സൂപ്പര്‍നോവകളെ നിര്‍ണയിക്കാനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഹബ്ബിള്‍ സഹായിച്ചു. വിദൂരഗാലക്‌സികളിലേക്കുള്ള അകലമറിയാന്‍ മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രാചീനകാലത്തേക്ക് ദൃഷ്ടിപായിക്കാനും അത് സഹായിച്ചു. ഒപ്പം, ആ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ അത്ഭുതകരമായ മറ്റൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രപഞ്ചം വെറുതെ വികസിക്കുകയല്ല, ആ വികാസത്തിന്റെ തോത് വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതായിരുന്നു ആ തിരിച്ചറിവ്. പ്രപഞ്ചവികാസത്തിന്റെ തോത് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കാരണം ശ്യാമോര്‍ജമെന്ന നിഗൂഢ ഊര്‍ജരൂപം ചെലുത്തുന്ന വിപരീതബലമാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ നിഗമനത്തിലെത്തി. ശരിക്കുപറഞ്ഞാല്‍, ആധുനിക ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാവിയെ ഇതുവഴി ഹബ്ബിള്‍ ടെലസ്‌കോപ്പ് പുനര്‍നിര്‍ണയം നടത്തുകയായിരുന്നു. 

8.6 കോടി പ്രകാശവര്‍ഷമകലെ ഹൈഡ്ര നക്ഷത്രഗണത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന NGC 3081 എന്ന വാര്‍ത്തുള ഗാലക്‌സിയുടെ ഹബ്ബില്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യം. ചിത്രം കടപ്പാട്: ESA/Hubble & NASA

ഏതാണ്ടെല്ലാ ഗാലക്‌സികളുടെയും കേന്ദ്രത്തില്‍ തമോഗര്‍ത്തങ്ങളുണ്ടെന്നതാണ് ഹബ്ബിള്‍ നടത്തിയ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തല്‍. മാത്രമല്ല, ആ തമോഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് ഗാലക്‌സിയുടെ മൊത്തം ദ്രവ്യമാനവുമായി (ദ്രവ്യമാനം = mass) ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഹബ്ബിളിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യം തമോഗര്‍ത്തം രൂപപ്പെട്ട ശേഷം, ഗാലക്‌സിയുടെ ദ്രവ്യമാനം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നോ, അതോ തിരിച്ചാണോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതുമല്ലെങ്കില്‍, ഗാലക്‌സിയും തമോഗര്‍ത്തവും ഒരേസമയം രൂപപ്പെട്ടതാണോ എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നു.

കണ്ടെത്തലുകള്‍ നടത്തുക മാത്രമല്ല, പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് ഭാവിസാധ്യതകള്‍ തുറന്നിടുകകൂടിയാണ് ഹബ്ബിള്‍ ചെയ്യുന്നത്. പിന്‍ഗാമികള്‍ക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കുക കൂടിയാണ് കാല്‍നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഹബ്ബിള്‍ സ്‌പേസ് ടെലസ്‌കോപ്പ് ചെയ്തത് (വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട്: നാസ).

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/nasa-hubble-space-telescope-space-telescope-science-institute-european-space-agency-astronomy-science-universe-cosmology-540988/

Thursday, April 23, 2015

ഏപ്രില്‍ 23, ലോക പുസ്തക ദിനം | ജ്യോതിശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങള്‍

ഏപ്രില്‍ 23, ലോക പുസ്തക ദിനം. വായനയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ചില പുസ്തകങ്ങള്‍, എന്‍റെ ശേഖരത്തില്‍ നിന്നും...
.
ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും (പ്രൊഫ: കെ. പാപ്പൂട്ടി)
മാനത്തേക്കൊരു കിളിവാതില്‍ (മലപ്പുറം അമച്വര്‍ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി)
അച്ചുതണ്ടിന്‍റെ ചെരിവ് അളക്കാം (കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്)
പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളുടെ താക്കോല്‍ (ഡോ: മനോജ് കോമത്ത്)
മാനത്ത് നോക്കുമ്പോള്‍ (ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍)
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജാതകം (സി. രാമചന്ദ്രന്‍)
നക്ഷത്ര ദൂരങ്ങള്‍ തേടി (ടി.കെ ദേവരാജന്‍)
ആയിരം കാന്താരി പൂത്ത മാനം (പ്രൊഫ: കെ. പാപ്പൂട്ടി)
നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാം (ബിമന്‍ ബസു)
വാന നിരീക്ഷണം എങ്ങനെ (പി.പി മുനീര്‍)
പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ (കെ.ജോര്‍ജ്)
നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം (ഡോ. എന്‍ ഷാജി)
നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും മറ്റും... അല്‍പം വര്‍ത്തമാനം (ജി. കമലമ്മ & ഡോ. കെ. ഇന്ദുലേഖ)
കഥ പറയും നക്ഷത്രങ്ങള്‍ (ഇല്യാസ് പെരിമ്പലം)
സൗരയൂഥം (ജിജി ജെയിംസ്)
മംഗള്‍യാന്‍ (കനകരാഘവന്‍)
.
ലോക പുസ്തക ദിനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കൂ,
http://www.un.org/en/events/bookday/
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Book_Day
http://ml.wikipedia.org/wiki/World_Book_and_Copyright_Day

Tuesday, April 21, 2015

മെസഞ്ചര്‍ ദൗത്യം അവസാനിക്കുന്നു; പേടകം ബുധനില്‍ പതിക്കും

മെസഞ്ചര്‍ ദൗത്യം അവസാനിക്കുന്നു; പേടകം ബുധനില്‍ പതിക്കും


മെസഞ്ചര്‍ പേടകം ബുധന്റെ ഭ്രമണപഥത്തില്‍, ചിത്രകാരന്റെ ഭാവന. ചിത്രം കടപ്പാട്: NASA


സൗരയൂഥത്തില്‍ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമായ ബുധനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ 11 വര്‍ഷംമുമ്പ് നാസ അയച്ച മെസഞ്ചര്‍ പേടകം ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താമസിയാതെ പേടകം ബുധന്റെ പ്രതലത്തില്‍ പതിക്കും.

മിക്കവാറും ഏപ്രില്‍ 30 ഓടെ പേടകം ഗ്രഹപ്രതലത്തില്‍ പതിക്കുമെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു. മണിക്കൂറില്‍ 14,000 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ നടക്കുന്ന ആ പതനം പക്ഷേ, നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനാവില്ല. കാരണം, ഭൂമിക്ക് എതിര്‍വശത്തുള്ള ഗ്രഹപ്രതലത്തിലാകും മെസഞ്ചര്‍ പേടകം പതിക്കുക.

അതോടെ പേടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ധനമായ ഹീലിയം വാതകം പൂര്‍ണമായും തീര്‍ന്നതായി നാസ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന്, മെസഞ്ചര്‍ മിഷന്‍ സിസ്റ്റംസ് എഞ്ചിനിയര്‍ ദാനിയേല്‍ ഒ'ഷാനെസി പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

2004 ല്‍ വിക്ഷേപിച്ച മെസഞ്ചര്‍, നാസയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി മാറിയ ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ആറര വര്‍ഷം യാത്രചെയ്ത് 2011 മാര്‍ച്ച് 18 നാണ് പേടകം ബുധന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയത്. അന്നുമുതല്‍ പേടകം ബുധന്‍ ഗ്രഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് ഡാറ്റ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു.

മെസഞ്ചര്‍ പേടകത്തില്‍നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ബുധന്റെ രാസഘടന വെളിവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍. കടപ്പാട്: NASA/JPL


യഥാര്‍ഥ ദൗത്യകാലയളവായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഒരു വര്‍ഷമാണ്. അതിന് ശേഷം രണ്ടുതവണ കാലയളവ് നാസ നീട്ടി. ഏതാണ്ട് നാലുവര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ബുധനെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ മെസഞ്ചറിനായി. 

ബുധന്‍ ഗ്രഹത്തിന്റെ ധ്രുവമേഖലയില്‍ ഏതാണ്ട് 3.2 കിലോമീറ്റര്‍ കനത്തില്‍ മഞ്ഞുപാളികളുടെ രൂപത്തില്‍ ജലമുണ്ട് എന്നതാണ് മെസഞ്ചര്‍ നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തല്‍. മാത്രമല്ല ബുധന്റെ രാസഘടന മാപ്പ് ചെയ്യാനും പേടകത്തിനായി. മെസഞ്ചറിലെ എക്‌സ്-റേ സ്‌പെക്ട്രോമീറ്റര്‍ (XRS), മെര്‍ക്കുറി ഡ്യുവല്‍ ഇമേജിങ് സിസ്റ്റം (MDIS) എന്നീ ഉപകരണങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ക്ക് സഹായിച്ചത്. 

സൗരയൂഥത്തിലെ ആന്തരഗ്രഹങ്ങള്‍ രൂപപ്പെട്ടതെങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത ലഭിക്കാന്‍ മെസഞ്ചര്‍ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, 2013 ല്‍ മെസഞ്ചര്‍ ഭൂമിയുടെ ഫോട്ടോകളുമെടുത്തു. 

ബഹിരാകാശ ദൗത്യപേടകങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ കഠിനമായ ചൂടില്‍നിന്ന് സംരക്ഷണം നല്‍കാമെന്ന പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷണം കൂടിയായിരുന്നു മെസഞ്ചര്‍ ദൗത്യം. സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമായതിനാല്‍ 500 ഡിഗ്രി ഫാരന്‍ഹെയ്റ്റ് താപത്തെ ചെറുത്തു വേണമായിരുന്നു പേടകത്തിന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍. ചൂടിനെ ചെറുക്കുന്ന പുതിയ സെറാമിക് വസ്തുക്കളാണ് മെസഞ്ചറിലെ ഉപകരണങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ചത്. 

ബുധന്‍ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവ് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നല്‍കിയത് മെസഞ്ചറാണ് - നാസയിലെ ജോണ്‍ ഗ്രുന്‍സ്‌ഫെല്‍ഡ് പറഞ്ഞു. മെസഞ്ചര്‍ ഇപ്പോള്‍ അവസാനിച്ചാലും, അതയച്ച ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ബുധനെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ രഹസ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ, അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/nasa-messenger-probe-mercury-solar-system-astronomy-planet-540036/

പ്ലൂട്ടോയുടെ കളര്‍ചിത്രവുമായി നാസ

പ്ലൂട്ടോയുടെ കളര്‍ചിത്രവുമായി നാസ


പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് 11.5 കോടി കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ നിന്ന് നാസയുടെ ന്യൂ ഹൊറൈസണ്‍സ് പേടകത്തിലെ റാല്‍ഫ് ക്യാമറ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യം കടപ്പാട്: NASA/JHU-APL/SWRI


വാഷിങ്ടണ്‍: കുള്ളന്‍ഗ്രഹമായ പ്ലൂട്ടോയുടെയും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ കെയ്‌റണിന്റെയും കളര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ നാസ ആദ്യമായി പുറത്തുവിട്ടു.

പ്ലൂട്ടോയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ നാസ അയച്ച 'ന്യൂ ഹൊറൈസണ്‍സ്' ( New Horizons ) പേടകത്തിലെ റാല്‍ഫ് കളര്‍ ക്യാമറ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. 

പ്ലൂട്ടോയില്‍നിന്ന് 11.5 കോടി കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ നിന്നാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്ലൂട്ടോയേക്കാള്‍ കെയ്‌റണ്‍ ( Charon ) നിറംമങ്ങിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 

2015 ജൂലായ് 14ന് ന്യൂ ഹൊറൈസണ്‍സ് പേടകം പ്ലൂട്ടോയുടെ ഏറ്റവും അരികിലെത്തും. അപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനാവും. 

പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് കെയ്‌റണ്‍ എന്ന ഉപഗ്രഹംമാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നത്. 2005 ല്‍ ന്യൂ ഹൊറൈസണ്‍സ് ടീം അംഗങ്ങളാണ് പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് നിക്‌സ്, ഹൈദ്ര എന്നീ ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 

ഇവയും വാഹനത്തില്‍നിന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങളില്‍ കാണാം. സ്റ്റിക്‌സ്, കെര്‍ബറോസ് എന്നീ ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളും പ്ലൂട്ടോയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇവയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനായിട്ടില്ല.

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/new-horizons-pluto-dwarf-planet-nasa-charon-solar-system-astronomy-539202/

2045 ഓടെ ഭൂമിക്ക് വെളിയില്‍ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുമെന്ന് നാസ

2045 ഓടെ ഭൂമിക്ക് വെളിയില്‍ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുമെന്ന് നാസ


ഭൂമിക്ക് വെളിയില്‍ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി ഗവേഷകര്‍

ET സിനിമയിലെ ഒരു രംഗം. ഇത്തരം സങ്കല്‍പ്പ ജീവികളെയല്ല; സൂക്ഷ്മരൂപത്തില്‍ ഭൂമിക്ക് വെളിയില്‍ ജീവന്‍ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് നാസ കരുതുന്നത്. 


പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ജീവന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഭൂമി ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തല്ലെന്നും, 2045 ഓടെ ഭൂമിക്ക് വെളിയില്‍ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താന്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കഴിയുമെന്നും നാസ.

2025 ഓടെ സൗരയൂഥത്തിലോ പുറത്തോ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന്, നാസയിലെ മുഖ്യഗവേഷകയായ എലന്‍ സ്റ്റോഫന്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒരു പ്രഭാഷണത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ കാലപരിധി നാസയിപ്പോള്‍ 20 വര്‍ഷം കൂടി നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.

അന്യഗ്രഹജീവന്‍ എന്നത് ഇപ്പോള്‍ ഉറപ്പാക്കാവുന്ന സാധ്യതയാണെന്നും, എപ്പോള്‍ അത് കണ്ടെത്തുമെന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുമാണ് സ്‌റ്റോഫന്‍ പറഞ്ഞത്. താന്‍ സംസാരിക്കുന്നത് 'ലിറ്റില്‍ ഗ്രീന്‍മാന്‍' ( little green men ) എന്ന് വിളിക്കാറുള്ള സാങ്കല്‍പ്പിക അന്യഗ്രഹ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചല്ലെന്നും, സൂക്ഷ്മജീവരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വയില്‍ പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്ന നാസയുടെ ചെറുറോബോട്ടായ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും, മറ്റ് ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളും നല്‍കിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഭൂമിക്ക് വെളിയില്‍ സൗരയൂഥത്തില്‍ തന്നെ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത ഏറിയിരിക്കുകയാണ്.

നാസയുടെ തന്നെ കെപ്ലര്‍ സ്‌പേസ് ടെലസ്‌കോപ്പ് നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തില്‍, സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയില്‍ ആകാശഗംഗയിലെ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും ഗ്രഹസംവിധാനമുണ്ടെന്നും അവയില്‍ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭൂമിയിലേതുപോലെ ജീവനുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.


വിദൂരനക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ഇത്തരം അന്യഗ്രഹങ്ങള്‍ സുലഭമാണെന്ന കണ്ടെത്തലും, അന്യഗ്രഹജീവന്‍ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം കടപ്പാട്: NASA / JPL-Caltech

മാത്രമല്ല, 'സംതരണ സ്‌പെക്ട്രോസ്‌കോപ്പി' ( Transit Spectroscopy ) പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ, വിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ രാസമുദ്രകള്‍ മനസിലാക്കാനും അതിന് ജീവനെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്ന് മനസിലാക്കാനും ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനാകും.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2045 ഓടെ ഭൂമിക്ക് വെളിയില്‍ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നാസ പറയുന്നത്.

ക്യൂരിയോസിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ചൊവ്വാപ്രതലത്തില്‍ കാര്‍ബണടങ്ങിയ ഓര്‍ഗാനിക് തന്മാത്രകളുടെയും നൈട്രജന്റെയും സാന്നിധ്യം കണ്ടിരുന്നു. ഭൂമിയിലേതുപോലെ ചൊവ്വാപ്രതലത്തില്‍ ജീവനുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതില്‍ ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകമാണ്.

വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായ യൂറോപ്പ ( Europa ), ഗാനിമീഡ് ( Ganymede ) എന്നിവയിലും, ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ എന്‍സിലാഡസിലും ( Enceladus ) ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള കാര്യം വിവിധ പേടകങ്ങള്‍ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അതും ജീവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതുകൂടാതെയാണ്, കെപ്ലാര്‍ ടെലസ്‌കോപ്പ് നല്‍കിയ നിരീക്ഷണ വിവരങ്ങള്‍. ജീവന്റെ സാന്നിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തന്മാത്രകളുണ്ട്. ഓക്‌സിജന്‍, നൈട്രജന്‍, കാര്‍ബണ്‍ഡയോക്‌സയിഡ്, ജലബാഷ്പം, മീഥേന്‍ തുടങ്ങിയവ. മാത്രമല്ല, ദ്രവരൂപത്തില്‍ ജലമുണ്ടാകന്‍ പാകത്തില്‍ മാതൃനക്ഷത്രത്തില്‍നിന്ന് കൃത്യമായ അകലത്തിലുള്ള ശിലാഗ്രഹവും ആയിരിക്കണം.

ഇത്തരം രാസമുദ്രകള്‍ തിരിച്ചറിയാനുപയോഗിക്കുന്ന നൂതന സങ്കേതമാണ് 'സംതരണ സ്‌പെക്ട്രോസ്‌കോപ്പി'. ഒരു വിദൂരനക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹം, നക്ഷത്രത്തിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍, നക്ഷത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ ചെറിയൊരു മങ്ങലുണ്ടായതായി നിരീക്ഷണത്തില്‍ തോന്നും. ഗ്രഹം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗം മറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിത് (ഇതിനെ ഗ്രഹസംതരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു).


മാതൃനക്ഷത്തിന് മുന്നിലൂടെ ഗ്രഹം കടന്നുപോകുമ്പോള്‍, ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വരുന്ന നക്ഷത്രവെളിച്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്താണ്, അവിടെ ജീവന് അനുകൂലമായ രാസതന്മാത്രകളുണ്ടോ എന്നറിയുന്നത്. ചിത്രം കടപ്പാട്: ESA/David Sing

സംതരണം സംഭവിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന് അന്തരീക്ഷമുണ്ടെങ്കില്‍, നക്ഷത്രവെളിച്ചത്തില്‍ ചെറിയൊരു പങ്ക് ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നെത്തും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ തന്മാത്രകള്‍ നക്ഷത്രവെളിച്ചത്തിലെ ചില ആവര്‍ത്തിഭാഗങ്ങള്‍ ആഗിരണം ചെയ്യുമെന്നതിനാല്‍, അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന പ്രകാശം വിശകലനം ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള രാസതന്മാത്രകള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസിലാക്കാം. ഇതാണ് സംതരണ സ്‌പെക്ട്രോസ്‌കോപ്പി.

സൂര്യനെപ്പോലുള്ള വിദൂരനക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന നെപ്ട്യൂണ്‍ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചില ഗ്രഹങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ജലബാഷ്പത്തിന്റെയും മറ്റ് തന്മാത്രകളുടെയും സാന്നിധ്യം ഇതിനകം മനസിലാക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരും പതിറ്റാണ്ടുകളില്‍ ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാകും.

മാത്രമല്ല, നാസയുടെ പുതിയ ചൊവ്വാപര്യവേക്ഷണ വാഹനം 2020 ല്‍ വിക്ഷേപിക്കും. 2030 ഓടെ ചൊവ്വയില്‍ മനുഷ്യരെയെത്തിക്കുകയെന്ന കാര്യവും യാഥാര്‍ഥ്യമായേക്കും. ഇതിന്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിലാണ് 2045 ഓടെ ഭൂമിക്ക് വെളിയില്‍ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് നാസ പറയുന്നത്.

http://www.mathrubhumi.com/technology/science/alien-life-extraterrestridal-life-nasa-astrobiology-astronomy-habitable-places-space-transit-spectroscopy-538247/

Wednesday, April 1, 2015

ചുവപ്പന്‍ ഗ്രഹത്തിന്റെ ചുരുളഴിച്ച് മംഗള്‍യാന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

ചുവപ്പന്‍ ഗ്രഹത്തിന്റെ ചുരുളഴിച്ച് മംഗള്‍യാന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
ചുവപ്പന്‍ ഗ്രഹത്തിന്റെ & മൂലയും മംഗള്‍യാന്‍ അരിച്ചുപെറുക്കുകയാണ്... താഴ്വരകള്‍, അഗ്നിപര്‍വതങ്ങള്‍, മലനിരകള്‍... തുടങ്ങി എല്ലായിടങ്ങളും. ചൊവ്വയുടെ ചുരുളഴിക്കാന്‍ പഞ്ചേന്ദ്രീയങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുമാസത്തിലേറെയായി വലംവയ്ക്കുന്ന പേടകത്തിന്റെ ആയുസ്സ് നീളുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഒ. ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന്റെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് വെളിച്ചംവീശുന്ന ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങള്‍ മംഗള്‍യാന്‍ ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ച് അയച്ചു. ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങളും ലഭിച്ചു. ഒപ്പം ചൊവ്വയുടെ ലോലമായ അന്തരീക്ഷത്തെ പ്പറ്റിയുള്ള നിര്‍ണായക വിവരങ്ങളും. ഐഎസ്ആര്‍ഒ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം ശാസ്ത്രലോകത്ത് ചര്‍ച്ചാവിഷയമായിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസത്തിനിടെ പേടകം പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ചിലതാണിത്.
മംഗള്‍യാനിലെ അഞ്ച് ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നായ മാര്‍സ് കളര്‍ ക്യാമറ എടുത്ത നാലു ചിത്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാല്‍സ് മാറിനറിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്വരയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധേയം. ചൊവ്വയുടെ മധ്യഭാഗത്തുനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് 4000 കിലോമീറ്റര്‍ നീളവും 200 കിലോമീറ്റര്‍ വീതിയുമുണ്ട്. ഈ മലയിടുക്കിന് ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഏഴു കിലോമീറ്റര്‍ ആഴവുമുണ്ട്. 24,000 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെനിന്ന് കൃത്യതയോടെ എടുത്ത ചിത്രം മാര്‍സ് കളര്‍ ക്യാമറയുടെ ശേഷികൂടി തെളിയിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെത്തന്നെയുള്ള ഇയോസ് കേവോസ്, നോക്ടിസ് ലബറിന്തസ് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ലഭിച്ചു. 4043 കിലോമീറ്ററിനു മുകളില്‍നിന്നാണ് ഇവ പകര്‍ത്തിയത്. അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളില്‍നിന്ന് ഉരുകിയൊലിച്ച ലാവ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഇവയെന്നാണ്് നിഗമനം. ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ടണല്‍പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും കാണാം.
ചൊവ്വയുടെ &ഹറൂൗീ;ദുരൂഹതകളിലേക്ക് വെളിച്ചംവീശുന്ന തെളിവുകള്‍ ഈ മേഖലയില്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍.435 കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഏര്‍ഷ്യമോണ്‍സ് എന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് മറ്റൊന്ന്. തെക്കന്‍ മേഖലയിലുള്ള ഈ പര്‍വതത്തിന് 15 കിലോമീറ്ററിലധികമാണ് ഉയരം. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപര്‍വതമായ ഒളിമ്പസ് മോണ്‍സിനു സമീപമാണിത്. പേടകത്തിലെ മറ്റൊരു ഉപകരണമായ മീഥൈന്‍ സെന്‍സര്‍ ശേഖരിച്ച പ്രഥമ വിവരങ്ങളും കഴിഞ്ഞദിവസം ഐഎസ്ആര്‍ഒ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷം, പ്രതലം എന്നിവയെ പ്പറ്റിയുള്ള സൂക്ഷ്മവിവരങ്ങളാണിവ.മാഴ്സ് കളര്‍ ക്യാമറ, മീഥേന്‍ സെന്‍സര്‍ ഫോര്‍ മാഴ്സ് എന്നിവ കൂടാതെ ലൈമാന്‍ ആല്‍ഫാ ഫോട്ടോമീറ്റര്‍, മാഴ്സ് എക്സോസ്ഫെറിക് ന്യൂട്രല്‍ കോമ്പോസിഷന്‍ അനലൈസര്‍, തെര്‍മല്‍ ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് ഇമേജിങ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റര്‍ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളാണ് പേടകത്തിലുള്ളത്.
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗ്രഹാന്തര ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ മംഗള്‍യാന്‍ 2014 സെപ്തംബര്‍ 24നാണ് ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. 2013 നവംബര്‍ അഞ്ചിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാന്‍ സ്പേസ് സെന്ററില്‍നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ പിഎസ്എല്‍വിഎക്സ് എല്‍സി-25 റോക്കറ്റാണ് പേടകത്തെ ആദ്യഭ്രമണപഥത്തില്‍ എത്തിച്ചത്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തില്‍ ഒരുമാസത്തോളം നിലനിര്‍ത്തിയ പേടകത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഘട്ടംഘട്ടമായി ഏഴുതവണ ഉയര്‍ത്തുകയും തുടര്‍ന്ന് ചൊവ്വയെ ലക്ഷ്യമാക്കി തൊടുത്തുവിടുകയുമായിരുന്നു. 300 ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കൊടുവില്‍ പേടകം ലക്ഷ്യംകണ്ടതോടെ ആദ്യ ദൗത്യത്തില്‍ ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥം തൊടുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. മംഗയാന് ആറുമാസത്തെ കാലാവധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ആയുസ്സ് ഒരുവര്‍ഷംമുതല്‍ മുകളിലേക്കു നീളുമെന്നാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഒ വിലയിരുത്തല്‍. പേടകത്തില്‍ ഇന്ധനം കൂടുതല്‍ ബാക്കിയുള്ളതിനാലാണിത്.

ജീവന്‍ തേടുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ 
ഡോ. എ രാജഗോപാല്‍ കമ്മത്ത് 
ചൊവ്വയില്‍നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ വലിയ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ചൂണ്ടുപലകയാകാം. ബുധന്‍, ശുക്രന്‍, ഭൂമി എന്നിവയോടൊപ്പം സിലിക്കേറ്റുകള്‍, ലോഹങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായ ചൊവ്വയില്‍ പണ്ടുകാലത്ത് ജീവന്‍ നിലനിന്നിരുന്നോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ചൊവ്വയിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വലിയ ജീവികള്‍ നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതല്ല. എങ്കിലും പണ്ടുകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവന്‍ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നു കരുതാനാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇഷ്ടം. യൂറോപ്യന്‍ സ്പേസ് ഏജന്‍സിയുടെ മാര്‍സ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന ബഹിരാകാശയാനം ചൊവ്വയില്‍ മീഥേന്‍ വാതകസാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ചൊവ്വയുടെ ചരിത്രം ഇതുവരെ നാം കരുതിയതില്‍നിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നമുക്ക് അറിയാന്‍കഴിയാത്ത ജൈവപ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചൊവ്വയില്‍ മീഥേന്‍ ഉണ്ടാകന്നതെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഋതുക്കള്‍, ഭൂപ്രകൃതി എന്നിവയുടെ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി മീഥേന്‍ വാതക സാന്ദ്രതയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പഠിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാദൗത്യമായ മംഗള്‍യാനിലെ മീഥേന്‍ സെന്‍സര്‍ ഫോര്‍ മാര്‍സ് എന്ന ഉപകരണം നല്‍കാന്‍പോകുന്ന വിവരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതുവരെയുള്ള ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളെല്ലാംതന്നെ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലോ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലോ ആണ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാദൗത്യം ദീര്‍ഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലായതിനാല്‍ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനു തൊട്ടുമുകളിലും അതിനുമപ്പുറത്തേക്കുമുള്ള അവസ്ഥകളെ പഠനവിധേയമാക്കുന്നു. ചൊവ്വയിലെ മീഥേന്റെ സാന്ദ്രതയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഭൂവിജ്ഞാനീയപരമായ കാരണങ്ങളാലാണോ അതോ നിശ്ചിതമായ ജൈവപ്രക്രിയമൂലമാണോ എന്ന് അനുമാനിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ മംഗള്‍യാന്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം സഹായകമാകും. ജലകണങ്ങള്‍ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍നിന്ന് ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ തോതും പഠനവിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മംഗള്‍യാനിലെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ മുന്‍നിര ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ ഏജന്‍സികളുടെ ദൗത്യങ്ങളുമായി ഏകീകരിച്ച് അനുമാനങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്.
വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങള്‍ സി രാമചന്ദ്രന്‍
മംഗള്‍യാനില്‍നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ്. ചൊവ്വയില്‍ സമുദ്രങ്ങളല്ല, ചെറിയ കടലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നു വിചാരിക്കത്തക്കവിധമുള്ള ചില വിവരങ്ങളുണ്ട്. ചില പാറകളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുമ്പോള്‍ ചൊവ്വയിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളുടെ സ്വരൂപങ്ങളെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വാഷിങ്ടണില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നാഷണല്‍ സ്പേസ് സൊസൈറ്റി 2015ലെ സ്പേസ് പയനിയര്‍ അവാര്‍ഡ് ഐഎസ്ആര്‍ഒക്കാണ് നല്‍കുന്നത്. ആദ്യ ചൊവ്വാദൗത്യം വിജയിപ്പിച്ചതിനും ഏറ്റവും വ്യക്തതയുള്ള ചൊവ്വയുടെ വിദൂരചിത്രം ലഭ്യമാക്കിയതിനുമാണ് അവാര്‍ഡ്. പത്തുവര്‍ഷത്തിനകം ചൊവ്വയില്‍ മനുഷ്യനെ ഇറക്കാന്‍ നാസയ്ക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിനായി ഒരു പരീക്ഷണവാഹനവും തയ്യാറായിവരുന്നു. സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം (എസ്എല്‍എസ്) എന്ന ഈ വാഹനത്തില്‍ ബഹിരാകാശനിലയത്തിലേക്ക് 130 ടണ്‍ ഭാരം എത്തിക്കാന്‍ കഴിയും. സ്പേസ് ഷട്ടിലുകള്‍ക്ക് എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിന്റെ നാലിരട്ടി ഭാരമാണിത്. ഇതേ വാഹനംതന്നെയാകും ഭാവിയിലെ അമേരിക്കയുടെ ചൊവ്വാദൗത്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക.
- See more at: http://www.deshabhimani.com/news-special-kilivathil-latest_news-448595.html#sthash.J0bOBnrc.dpuf